O1CN01Os2u9E2Jvityn79PE_!!1750099484 (1)
O1CN01IKv1VU2JvitssMZb4_!!1750099484 copy
O1CN01Os2u9E2Jvityn79PE_!!1750099484
O1CN01D5Srvi2JvitxzrYge_!!1750099484
O1CN01xyoKjg2JvittNeu3W_!!1750099484
O1CN01xyoKjg2JvittNeu3W_!!1750099484 (1)
O1CN01Os2u9E2Jvityn79PE_!!1750099484 (1) O1CN01IKv1VU2JvitssMZb4_!!1750099484 copy O1CN01Os2u9E2Jvityn79PE_!!1750099484 O1CN01D5Srvi2JvitxzrYge_!!1750099484 O1CN01xyoKjg2JvittNeu3W_!!1750099484 O1CN01xyoKjg2JvittNeu3W_!!1750099484 (1)

Stainless Steel Lunch Box 

隱藏式透氣孔排出空氣。側邊鎖扣設計,攜帶方便,鎖住新鮮,健康環保,美味隨時享受。

 

Colours: Pink/Green/Blue

 

6709(1 Layer with chopstick, spoon): length 21.8cm x width 14.3cm x height 7.3cm (1.3L)

 

6710(2Layers with chopstick, spoon and lunch bag): length 21.8 cm x width 14.7 cm x height 12.7 cm (2.3L)

 

6711(1 Layer): length 21.8 cm x width 14.7 cm x height 7.3 cm (1.3L)

 

6712(2Layers with lunch bag): length 21.8 cm x width 14.7 cm x height 12.7 cm (2.3L)